VÄLKOMMEN

Föreningen Stridsvagn S är en ideell förening som verkar för att bibehålla stridsvagn 103 (S-vagnen) som en väsentlig del av vårt försvarsarv och som den unika del som stridsvagnen utgör för Sverige. Föreningen drivs genom ideellt arbete för att samla in all den information som finns om stridsvagnen och offentliggöra den på en samlad plats. Vidare omfattar föreningen samarbeten med andra försvarsmaktshistoriska föreningar och museum. Föreningen har även tillgång till stridsvagnar i fungerande skick. Som medlemmar hälsas alla välkomna! Om du vill bidraga med material, fotografier, kunskaper eller kanske bara med någon historia är det ännu bättre. Allt är värdefullt!

Support och medlemskap
På denna sida kan nästan allt material läsas av alla och envar. Om du vill ladda upp material eller på annat sätt bidraga till föreningen behöver du registrera dig. Det gör du genom att klicka på ”Registrera”. Du behöver en fungerande mailadress för att kunna registrera dig! Är du redan registrerad klickar du på ”Logga in”.

Har du mer undringar över detta kan du läsa lite under ”Om oss” eller ladda ner ett PDF-dokument som beskriver hur man blir föreningsmedlem, klicka här –> Informationsblad_foreningenS_swe_

Som föreningsmedlem får du tillgång till mer material, föreningens förmåner och händelser – bland annat.

Uppladdning och nedladdning av material
Göra inlägg och hantera digitalt material kan du göra efter att du registrerat dig, dock vill vi påminna om att materialet skall vara lagligt och inte väcka anstöt. Föreningen tar sig rätten att plocka bort material som inte är att anse överensstämmande med föreningen stridsvagn S.

Följ föreningen på X! twitter.com/S_Tank