!

FÖRENINGEN STRIDSVAGN S

- - - -
Stank Logo 20150726
Välkommen till Föreningen Stridsvagn S!
Föreningen är en ideell förening som verkar för att bibehålla stridsvagn 103 (S-vagnen) som en väsentlig del av vårt försvarsarv och som den unika del som stridsvagnen utgör för Sverige. Föreningen drivs genom ideellt arbete får att samla in all den information som finns om stridsvagnen och offentliggöra den på en samlad plats. Vidare omfattar föreningen samarbeten med andra försvarsmaktshistoriska föreningar och museum. Föreningen har även tillgång till stridsvagnar i fungerande skick. Som medlemmar hälsas alla välkomna! Om du vill bidraga med material, fotografier, kunskaper eller kanske bara med någon historia är det bara ännu bättre. Allt är värdefullt!

Support och medlemskap

På denna sida kan nästan allt material läsas av alla och envar. Om du vill ladda upp material eller på annat sätt bidraga till föreningen behöver du registrera dig. Det gör du genom att klicka på "sign-up". För att det skall fungera behöver du en fungerande mailadress. Hur du går tillväga får att bli medlem kan du läsa under länken Styrelsen FAQ eller ladda ner ett PDF-dokument som beskriver hur man blir föreningsmedlem, klicka här --> Som föreningsmedlem får du tillgång till mer material, föreningens förmåner och händelser - bland annat.

Downloads och uploads

Digitalt material kan du ladda upp på sidan och publicera efter att du registrerat dig, dock vill vi påminna om att materialet skall vara lagligt och inte väcka anstöt. Föreningen tar sig rätten att plocka bort material som inte är att anse överensstämmande med föreningen stridsvagn S.
Follow S_Tank on Twitter Bookmark and Share
Sunday 24 June 2018

Inbjudan och kallelse till årsmöte 2018 22-23 Augusti i Halmstad


 Webmaster    24 Jun : 10:58
 None    Nyheter

---

Föreningen stridsvagn S hälsar dig välkommen till Årsmöte 2018 på Försvarsmaktens Tekniska Skola FMTS i Halmstad 22 – 23 augusti 2018

Dag 1
Årsmöte och besök Traditionsrummet
Förläggning på logement på skolan,
Stridsvagn S överraskar oss
På kvällen Gemensam middag

Dag 2
Studiebesök FMTS och LV 6

För detaljerat program se bifogat dokument.
Annual_meeting_2018_Halmstad_.pdf


Ekonomi:
Kostnaden är 400 kr.
Följande ingår: Boende, Gemensam middag,
Frukost och luncher samt fika.


Anmälan:
till årsmöte 2018 och studiebesök FMTS och LV6 görs senast den 8 augusti,
med personnummer, namn och mobiltelefonnummer enligt nedan

Inom ”Karlskogaområdet”: Kent Connedal 0705575265, kentconnedal@telia.com

Övriga: Åke Mårdh 070 825 58 69, ake.mardh@telia.com

Anmälan är bindande och inbetalning görs snarast till vårt
Plusgirokonto 39 55 38-2 och senast den 8 augusti.Transporter:
Till och från i egen regi. Tänk på samåkning!
Efter anmälan om deltagande, görs en samordning avseende bilar,
och deltagare, från de olika platserna.


Väl mött i Halmstad och två innehållsrika dagar,
hälsas alla S-vagnsvänner av Styrelsen


Styrelsen uppmanar alla medlemmar att ge förslag på aktiviteter, samt
lämpliga besöksmål, för resor och årsmöten.


OBS! Glöm ej att betala Årsavgiften, som är 150 Kr.
Vårt räkenskapsår är 2018-07-01 till 2019-06-30.
Vårt Plusgirokonto är 39 55 38-2

Karta Flottiljomr Det  Strv S

Information gällande behandling av dina personuppgifter


 Webmaster    24 Jun : 10:55
 None    Nyheter

Vi i styrelsen för Föreningen Stridsvagn S är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss och på vår hemsida.

Vi i styrelsen för Föreningen Stridsvagn S är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss och på vår hemsida. Vi vill därför berätta att vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj.
I våra uppgifter om medlemmar som finns på vår hemsida, ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.
De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som adress, mobilnummer, mailadress etc.) när du exempelvis registrerar dig på vår hemsida för att ta det an den information som finns där.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka information, kallelser till möten och annan information till dig eller för att kunna hålla dig uppdaterad kring de uppgifter vi genomför inom föreningen.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. Ta gärna del av vår nya integritetspolicy på Föreningen StridsvagnS.se för fullständig information (Är till del infört redan nu, men kommer att uppdateras när omarbetningen av hemsidan är klar). Alla personuppgifter kommer behandlas i enlighet med GDPR (motsvarar den tidigare PUL, personuppgiftslagen).

Du som inte längre önskar vara med på vår hemsida eller vill avaktivera mailutskick, meddela vår webmaster.

Tuesday 22 August 2017

Föreningen Stridsvagn S årsmöte 2017


 Webmaster    22 Aug : 20:14
 None    Nyheter

IMG_0088.JPG.jpg

Föreningen samlade för årsmöte vid Villingsberg herrgård och firar 15 år som sammanslutning, samtidigt som det i år är 60 år sedan Sven Berge tog patentet och 50 års sedan den första serieleveransen av stridsvagn 103.

Föreningen samlade för årsmöte vid Villingsberg herrgård och firar 15 år som sammanslutning, samtidigt som det i år är 60 år sedan Sven Berge tog patentet och 50 års sedan den första serieleveransen av stridsvagn 103.

Hemsidan uppdaterad!


 Webmaster    22 Aug : 07:46
 None    Nyheter

Hemsidan har uppdaterats till en modernare version.

Hemsidan har uppdaterats till en modernare version.

Rent grafiskt har sidan förenklats och förtydligats för att bli mer lättöverskådlig och enklare att använda.

Förbättringarna är främst kraftfullare hantering av databasen och hemsidan, men även ett enklare visuellt utseende som även anpassar sig med automatik till surfplattor och smarta mobiltelefoner. Hemsidan som nu visas kommer inom den närmaste tiden att ytterligare uppdateras, men det är främst detaljer och till del den grafiska upplevelsen.

Om du hittar felaktigheter eller andra funktioner som inte är som de skall, kan du använda forumet för att meddela detta. Gärna med en skärmdump om möjligt.

Hoppas sidan skall vara till belåtenhet!

länk till forum för feed back: FORUM

Nyhetsarkivet

Hemsidan uppdaterad! Webmaster @ (22 Aug : 07:46) (Nyheter)
Bok om Stridsvagn 103 Webmaster @ (18 Jun : 20:07) (Nyheter)

News Categories